Cursus 'Spectroscopie in de sterrenkunde'

Datum: 
maandag, 28 april, 2014 - 20:00 to 22:00

Vanaf 28 april is er de cursus ‘Spectroscopie in de sterrenkunde’, een vijfdelige lessencyclus waarin theorie en praktijk gecombineerd worden. Deze lessenreeks wordt gegeven door Marc Trypsteen.

Eerst komen de basisbegrippen, de terminologie en een overzicht van het instrumentarium van de astronomische spectroscopie aanbod. Daarna kunnen de deelnemers zelf met verschillende types spectroscopen waarnemen of met hun eigen camera spectra vastleggen. Men leert spectra verwerken met verschillende softwareprogramma's en interpreteren. Tenslotte wordt ingegaan op de samenwerking tussen amateurs en professionelen.

Data:
De lessen gaan door op maandagavonden 28/4, 5/5, 12/5, 19/5 en 26/5, telkens van 20u tot 22u.

Locatie:
Deze lessenreeks gaat door in gebouw S9 van de UGent Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent.

Inschrijven: Inschrijven kan door €15,00 (€35,00 voor niet-leden) te storten op rekeningnummer BE76 448007682195 van VSRUG vzw, Rozier 44, 9000 Gent, met mededeling ‘cursus 28/4’.

Volkssterrenwacht: