UGent-Volkssterrenwacht Armand Pien

  • De V.S.R.U.G.:

De Vrienden van de Oude Sterrenwacht van de RUG v.z.w. (V.S.R.U.G.) richt zich tot iedereen die in meer of mindere mate in sterrenkunde of in weerkunde geïnteresseerd is.
De vereniging tracht zoveel mogelijk sterrenkunde- en weerkunde-amateurs samen te brengen, om hen een kans te geven hun hobby in groep te beoefenen. Via de vereniging kunnen zij immers toegang krijgen tot informatie en waarnemingsmogelijkheden die anders misschien buiten hun bereik liggen.

De vereniging doet ook inspanning met steun van de Vlaamse Overheid en de UGent om scholen bij te staan in klasbezoeken en workshops omtrent sterrenkunde, weerkunde en ruimtevaart.
De V.S.R.U.G wil sterrenkunde op diverse wijzen populariseren in de Gentse regio en de provincie Oost-Vlaanderen. Hiertoe worden tal van activiteiten ingericht, zoals de wekelijkse kijkavonden op woensdagavond en de tweemaandelijkse voordrachten. Verder worden er elk jaar verschillende lessenreeksen georganiseerd rond verschillende sterrenkundige onderwerpen. Ook worden kleine tentoonstellingen georganiseerd en worden groepen op aanvraag ontvangen voor een groepsbezoek aan de sterrenwacht. In het geval van bijzondere hemelverschijnselen zoals zons- of maansverduisteringen worden speciale waarnemingsakties op touw gezet. De aankondigingen van deze aktiviteiten zijn doorgaans in de lokale pers te vinden.
Voor haar leden organiseert de vereniging aparte bijeenkomsten en waarnemingsavonden. De leden hebben via de bibliotheek van de vereniging toegang tot een groot aantal boeken en tijdschriften. Zij ontvangen om de twee maanden een Nieuwsbrief, waarin aktiviteiten worden aangekondigd en sterrenkundige en weerkundige onderwerpen en verenigingsnieuws aan bod komen. Via een aantal werkgroepen kunnen de leden aktief aan projecten meewerken.

De meeste aktiviteiten gaan door in de UGent - Volkssterrenwacht Armand Pien.
De lokalen van de Volkssterrenwacht bevinden zich in het Rozier-Plateaucomplex van de UGent (Rozier 44).

  • Adresgegevens:

Rozier 44 
B-9000 Gent
09/264.36.74

OPGELET! De ingang tot de Volkssterrenwacht bevindt zich aan de zijkant van het gebouw, in de Gezusters Lovelingstraat.

  • Armand Pien

Als nieuwe benaming voor het observatorium werd gekozen voor 'RUG Volkssterrenwacht Armand Pien'. Armand Pien was niet alleen student aan de Universiteit Gent, maar is vooral gekend als de Vlaamse Weerman. Tijdens zijn carriere als weerman heeft hij nooit nagelaten om de amateursterrenkunde en weerkunde te promoten. De groei en bloei van de amateur-astronomie in Vlaanderen in de jaren 60 en 70 is voor een zeer groot gedeelte aan hem te danken. Ook zijn inzet voor de renovering van de Oude Sterrenwacht mag hier zeker niet onvermeld gelaten worden.

© 2024; Theme by Volkssterrenwacht Urania Based on Danland