Cosmic Café: Tijd voor biodiversiteit

Datum: 
donderdag, 19 oktober, 2023 - 19:30 to 21:30


Tijd voor biodiversiteit! 

Het gaat niet goed met de gezondheidstoestand van onze planeet. Zowat alle indicatoren kleuren rood. Met meer dan 8 miljard mensen moeten we ons de vraag stellen hoe groot de draagkracht is van onze planeet. Want we verliezen in snel-tempo onze comfortzone: door opwarming van de aarde nemen de orkanen, overstromingen en hittegolven in frequentie en in hevigheid toe. Oogsten gaan verloren, de beschikbaarheid van zuiver drinkwater en propere lucht verkleinen, natuurlijke ecosystemen storten in elkaar samen met de soorten die er hun leefgebied hebben.

Dit is veel dramatischer dan we op het eerste zicht denken. De Corona pandemie was geen gevolg, maar een symptoom van planeet in onevenwicht. Oorlogen en groeiende volksmigraties versterken de al rood uitslaande verstoorde indicatoren. Vijftig procent van de wereldeconomie is afhankelijk van natuurlijke ecosystemen. In het globale zuiden bedraagt deze afhankelijkheid zelfs 80 procent. Een onhoudbare situatie. 

Met het boek “Limits to Growth” voorspelde de Club van Rome al in 1972 dat de westerse neoliberale economie geen garantie was voor een duurzame toekomst. Het wordt nu elke dag duidelijker en schrijnender dat er wel degelijk grenzen zijn aan een éénzijdig groeidenken. Op de laatste klimaattop in Egypte waarschuwde Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, dat we nog steeds op de snelweg naar de hel rijden, met onze voet nog volop op het gaspedaal. Hoe moet het dan verder? 

We moeten nu een keuze maken. De uitstoot van de broeikasgassen moet met de helft verminderen en de achteruitgang van de biodiversiteit moet gestopt worden. Als we onze drang naar louter economische groei op de korte termijn kunnen verleggen naar het duurzaam investeren in onze eigen planeet, dan betaalt die investering zichzelf vele jaren lang en met een gegarandeerde winst terug. We moeten nu durven kiezen voor de omkering en voor een langdurige bloei op een gezonde aarde.

Als niets zeker is, is alles mogelijk. 

Spreker van dienst: Ignace Schops

Ignace Schops is een Belgische natuurbeschermer. Hij is directeur van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw (RLKM), voorzitter van de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en voormalig president van de EUROPARC Federation, het grootste netwerk voor natuur in Europa. Hij is volwaardig lid van de Europese afdeling van de Club van Rome en van Rewilding Europe Circle. 

Ignace Schops kreeg in 2008 de Goldman Environmental Prize, beter bekend als de Groene Nobelprijs. Sinds 2008 werd hij geselecteerd als ASHOKA fellow, world leading social entrepreneur. 

Door zijn werk op het gebied van biodiversiteit en sociaal ondernemerschap werd hij in 2011 Eredoctor aan de Universiteit Hasselt. In 2013 werd hij lid van het Climate Leadership Corps of Al Gore en later dat jaar werd hij door de Belgische Koning Filip verkozen tot "Commandeur in de Belgische Kroonorde". In 2017 werd hij door Charlie Magazine geselecteerd in de top 25 van meest invloedrijke Belgen ter wereld en in 2019 werd zijn organisatie RLKM door het Vlaams Parlement bekroond met de "Gouden Ereprijs" voor langdurige uitmuntende natuur- en milieuprestaties. In 2021 ontving Ignace de Etion Leadership Award. 

Ignace Schops en zijn team ontwierpen het (Re)connection Model. Dit model verbindt de samenleving met het natuurlijk erfgoed en wordt in verschillende landen toegepast. Ignace Schops is auteur van het succesvolle boek “Gered door de Boomkikker, een grote toekomst voor mens en natuur” (2022). Hij wordt vaak gevraagd als expert en keynote speaker op internationale conferenties met betrekking tot het natuurlijk erfgoed, biodiversiteit, klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en sociaal ondernemerschap

Volkssterrenwacht: 

© 2024; Theme by Volkssterrenwacht Urania Based on Danland