Gezamelijke Activiteiten Volkssterrenwachten 2022

Zonsverduistering
Op dinsdagmiddag 25 oktober 2022 vindt er een gedeeltelijke zonverduistering plaats, die totaal zal zijn in onder meer Rusland. Bij ons is de verduistering slechts gedeeltelijk en zal op het hoogtepunt 33% van de zonnediameter bedekt zijn door de maan. De eclips begint omstreeks 11h08m en eindigt omstreeks 13h03m. Het hoogtepunt vindt plaats omstreeks 12h05m. Eclipsen zijn een van de meest tot de verbeelding sprekende hemelverschijnselen. Daarom grijpen de Vlaamse Volkssterrenwachten ze in de mate van het mogelijke steeds aan om het grote publiek te sensibiliseren. Zij zullen alle die voormiddag open zijn om bezoekers de kans te geven onder deskundige begeleiding en met behulp van het aanwezige instrumentarium veilig de eclips waar te nemen.

Zonnekijkdag
Op zondag 3 juli 2022 nemen de Vlaamse Volkssterrenwachten deel aan de zonnekijkdag. De Vlaamse Volkssterrenwachten zullen die dag hun deuren openstellen en hun waarnemingsinfrastructuur ter beschikking stellen om het publiek de gelegenheid te geven de zon veilig en onder begeleiding te observeren. Door het grote publiek wordt een sterrenwacht bijna automatisch geassocieerd met nachtelijke waarnemingen van sterren, terwijl op die manier de dichtstbijzijnde en voor ons meest belangrijke ster buiten schot blijft: de zon. De zon zorgt immers voor het licht en de warmte dat leven op aarde mogelijk maakt. Deze energie produceert de zon door kernreacties in haar kern, en wordt vervolgens naar buiten getrans-porteerd. Daar uit de activiteit van de zon zich in de vorm van zonnevlekken, zonnevlammen, fakkelgebieden, protuberansen en zonne-uitbarstingen.

Maansverduistering
Tijdens de ochtend van 16 mei 2022 vindt er totale maansverduistering plaats, enkel het begin is zichtbaar vanuit Vlaanderen. De timing is enigszins ongunstig: het verschijnsel vat aan om 3h31m en eindigt om 8h52m. De totale fase duurt van 5h29m tot 6h54m. De maan zal echter onder de horizon verdwijnen omstreeks 5u30.

Nacht van de Duisternis
Op zaterdag 8 oktober 2022 organiseert Preventie Lichthinder en de Werkgroep Lichthinder van de Vereniging voor Sterrenkunde de jaarlijkse Nacht van de Duisternis. Verschillende gemeenten werken hieraan mee door de publieke verlichting te doven.  De Vlaamse Volkssterrenwachten nemen deel aan de Nacht van de Duisternis. Door middel van voordrachten, demonstraties en – indien het weer het toelaat – een introductie tot de sterrenhemel, zullen zij het grote publiek sensibiliseren voor het probleem van lichthinder.

Dag Van de Wetenschap
Zondag 27 November 2022 vind de volgende editie van de dag van de wetenschap plaats. De volkssterrenwachten zijn geopend en zullen op verscheidene plaatsen in vlaanderen interactieve activiteiten voorzien.

Sterrenkijkdagen
Op vrijdagavond 2 en zaterdagavond 3 December vinden de landelijke Sterrenkijkdagen door, op initiatief van de Vereniging voor Sterrenkunde. De Vlaamse Volkssterrenwachten spelen hierin reeds lang een sleutelrol. De maan is die avonden iets voorbij het eerste kwartier en is het meest voor de hand liggende object om te laten zien aan de belangstellende jongeren en aan het grote publiek omdat wegens de nabijheid van dit hemellichaam reeds met beperkte middelen zeer veel detail zichtbaar is.

© 2024; Theme by Volkssterrenwacht Urania Based on Danland