Beisbroek

Wiskundige concepten voor de sterrenkunde

Datum: 
woensdag, 16 november, 2016 - 20:00 to woensdag, 26 april, 2017 - 22:00

Wil men wat dieper ingaan op bepaalde onderwerpen uit de fysica in het algemeen of de sterrenkunde in het bijzonder, dan is enige basiskennis van wiskunde veelal onontbeerlijk. Vaak heeft men deze kennis tijdens de schooltijd wel verworven, maar is dit in de loop van de tijd wat op de achtergrond geraakt. Deze cursus heeft dan ook tot doel om wiskundige concepten op te frissen. Vanzelfsprekend wordt de achtergrond toegelicht (vanuit een intuïtieve benadering), maar daarenboven worden de opgedane inzichten meteen geïllustreerd met voorbeelden uit de sterrenkunde.

Volkssterrenwacht: 

Supernovae

Datum: 
dinsdag, 14 februari, 2017 - 20:00 to dinsdag, 9 mei, 2017 - 22:00

Supernovae zijn de meest spectaculaire verschijnselen aan de hemel. In enkele weken wordt een ster vele miljarden keer helderder, om enkele maanden later terug uit het gezicht te verdwijnen. Supernovae ontstaan op twee manieren. Wanneer een zware ster aan het einde van haar leven komt, stort de kern in elkaar en krijgen dan een supernova van het type II of ook wel van het type Ib of Ic. Een tweede groep supernovae, die met het type Ia wordt aangeduid, ontstaat door de ontploffing van een witte dwerg.

Volkssterrenwacht: 

Mijlpalen in de sterrenkunde

Datum: 
dinsdag, 15 november, 2016 - 20:00 to dinsdag, 31 januari, 2017 - 22:00

In de loop van de geschiedenis werden op vaak verrassende manieren grote sprongen in de kennis over ons heelal verkregen. Dankzij het vernuft van astronomen en de ontwikkeling van nieuwe waarnemingstechnieken konden baanbrekende ontdekkingen worden verricht.

Volkssterrenwacht: 

Actuele onderwerpen uit de ruimtevaart

Datum: 
woensdag, 19 oktober, 2016 - 20:00 to woensdag, 22 maart, 2017 - 22:00

Een viertal avonden wordt gewijd aan de actualiteit van de ruimtevaart. Komen onder andere aan bod: het neerstorten van Rosetta op de komeet Churyumov-Gerasimenko, de aankomst van Exomars bij Mars, Juno bij Jupiter, Cassini bij Saturnus en zijn manen, de New Horizons extended mission. Verder worden ook ontwikkelingen besproken van nieuwe rakettechnieken en andere actualiteit. De uitleg is steeds aangepast aan het publiek, zodat de cursus geen voorkennis vereist van ruimtevaart en voor iedereen toegankelijk is.

Volkssterrenwacht: 

Actuele onderwerpen uit de sterrenkunde

Datum: 
woensdag, 26 oktober, 2016 - 20:00 to woensdag, 19 april, 2017 - 22:00

In een achttal zittingen worden actuele onderwerpen uit de sterrenkunde behandeld. De cursus gaat uit van een basiskennis sterrenkunde (bijvoorbeeld door eerder al de inleidende cursus sterrenkunde en/of de cursus basisconcepten uit de astrofysica gevolgd te hebben). De onderwerpen zullen inspelen op de actualiteit en liggen nog niet helemaal vast.

Cursusdata: 2016: wo 26/10, wo 09/11, wo 23/11; wo 07/12; 2017: wo 11/01, wo 08/02, wo 08/03, wo 19/04, telkens vanaf 20 h.

Volkssterrenwacht: 

Basisconcepten uit de astrofysica

Datum: 
dinsdag, 7 februari, 2017 - 20:00 to dinsdag, 2 mei, 2017 - 22:00

Deze cursus belicht de basisconcepten van de moderne astrofysica, en is ideaal geschikt voor wie zich verder wil verdiepen in de sterrenkunde na het inleidende eerder beschrijvende niveau en/of als voorbereiding op het volgen van meer gespecialiseerde sessies (zoals de actuele onderwerpen sterrenkunde). De cursus bestaat uit twee modules van elk zes lessen, die alternerend tweejaarlijks aan bod komen; deze modules kunnen onafhankelijk van elkaar gevolgd worden (en in willekeurige volgorde).

Volkssterrenwacht: 

Waarnemen voor beginners

Datum: 
vrijdag, 21 oktober, 2016 - 20:00 to vrijdag, 21 april, 2017 - 22:00

Deze cursus is vooral afgestemd op wie zich wil verdiepen in het praktisch waarnemen. In zeven sessies worden de sterrenhemel en de plaats van de sterrenbeelden aan de noordelijke hemel uitgelegd. Bij helder weer gebeurt dit met behulp van een draaibare sterrenkaart en een verrekijker. Bij slecht weer wordt voor het praktische gedeelte het planetarium ingeschakeld. 

Volkssterrenwacht: 

Inleidende cursus Sterrenkunde

Datum: 
dinsdag, 11 oktober, 2016 - 20:00 to dinsdag, 24 januari, 2017 - 22:00

Deze cursus van zeven zittingen biedt een eerste kennismaking met de sterrenkunde. Het is een beschrijvende cursus die geen voorkennis vereist. Er wordt duidelijk gemaakt hoe astronomische waarnemingen geleid hebben tot ons huidig beeld van de opbouw van het heelal. Vertrekkend bij de aarde, wordt het zonnestelsel (met de zon, planeten, kometen, ...) verkend. Hierbij komt ook een stukje klassieke sterrenkunde aan bod (de bewegingen aan de hemelkoepel van zon, planeten en sterren).

Volkssterrenwacht: 

Opendeurdagen bij Cozmix

Datum: 
zaterdag, 17 september, 2016 - 19:00 to zondag, 18 september, 2016 - 18:00

Op zaterdag 17 (van 19h tot 23h) en op zondag 18 september 2016 (van 10h tot 18h) zijn er opendeurdagen bij Cozmix, het bezoekerscentrum van Volkssterrenwacht Beisbroek.

Volkssterrenwacht: 

Midwinternachten bij Cozmix

Datum: 
zondag, 20 december, 2015 - 16:30 to zondag, 3 januari, 2016 - 18:00

Extra planetariumvoorstellingen en waarnemingsavonden

Volkssterrenwacht: 

Pagina's

© 2024; Theme by Volkssterrenwacht Urania Based on Danland